Hoe werkt het?

Aan het begin sluiten de partijen en de mediator een mediationovereenkomst. Daarin spreken ze af te proberen het geschil gezamenlijk op te lossen. Verder staat er in welke "spelregels" er gelden, wie welke kosten draagt etc.
Het mediationproces is flexibel, creatief en informeel. De mediator is procesbegeleider; hij/zij brengt de (soms) vastgelopen communicatie weer op gang, waarbij er aandacht is voor de zakelijke kanten én voor de emoties. De mediator kiest geen partij en helpt de partijen in het onderhandelingsproces. Hij/zij probeert de onderliggende belangen in het conflict in beeld te brengen en denkt (ook) aan de toekomst. Er wordt gestreefd naar win-win situaties.
De uiteindelijke afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd.

In bepaalde gevallen zal bureau "Interventief" de clienten voorstellen een andere mediator in te schakelen als co-mediator. Daartoe werkt "Interventief" samen met een aantal ervaren mediators met verschillende specialisaties (arbeid/samenwerking, familiezaken, overheid en beleidsbemiddeling). Het inzetten van een tweede mediator hoeft niet altijd kostenverhogend te werken.