Wat is Mediation?

Mediation is het samen oplossen van een conflict of geschil, met de hulp van een neutrale en vakbekwame conflictbemiddelaar, de Mediator.
Geschillen en conflicten horen bij het leven. Maar vrijwel elk geschil heeft een oplossing die aanvaardbaar is voor de betrokken partijen. Maar men ziet vaak (zelf) helaas de oplossing(en) niet, doordat men zo diep in het conflict zit. Begeleiding door een “buitenstaander”, een Mediator, kan daar vaak verandering in brengen. De mediator staat niet boven de partijen en doet dus geen “uitspraak”, maar helpt de partijen in het samen zoeken naar een oplossing. Hij is daarin procesbegeleider. Door het samen zoeken naar een oplossing is er veel draagvlak voor de gevonden oplossing(en) en veelal wordt de relatie tussen partijen niet verder beschadigd, ja veelal zelfs weer merkbaar beter.

Er zijn twee belangrijke uitgangspunten voor mediation:

  • het kan alleen op basis van vrijwilligheid.
  • al het besprokene is en blijft vertrouwelijk.