Routebeschrijving

De gesprekken zullen doorgaans niet bij mij thuis of in mijn kantoor plaatsvinden, maar op een geschikte locatie.
Coachingsgesprekken vinden vaak plaats op het werk van de cliënt, of desgewenst op een andere in overleg te kiezen locatie.
Voor Mediationgesprekken heb ik contacten met een aantal geschikte locaties in en rond Lelystad. Indien dat qua reisafstand niet goed past kom ik met een voorstel voor een locatie die voor de cliënten passend is.

Nadat de locatie is gekozen zal ik zo nodig een goede routebeschrijving toezenden.