Peer Review

In juni 2012 ben ik benoemd tot peer reviewer voor de Stichting Kwaliteit Mediators, verbonden aan de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). 

Het doel van het reviewen van MfN registermediators is kwaliteitsborging en -verbetering.

Deze werkzaamheden houden in dat ik in opdracht van de SKM/MfN collega mediators bezoek en een intensief gesprek met hen aanga over het vak van mediator (een zgn. Review). Dat gesprek vindt plaats nadat de mediator een uitgebreide vragenlijst en een zelfevaluatie heeft ingevuld en opgestuurd. Aan de hand daarvan en door het bespreken van allerlei aandachtspunten ga ik na of de mediator aan de kwaliteitseisen van de SKM/MfN voldoet en probeer ik met deze collega mee te denken over de eventuele verbeterpunten. Na het gesprek maak ik een rapportage voor de reviewcommissie van de SKM, die daaruit conclusies trekt en er zo nodig consequenties aan verbindt.