Full certified ADR registermediator

Sinds 1 maart 2022 ben ik ook aangesloten bij het ADR-register en mag ik de titel "full certified ADR registermediaor" voeren. Binnen dit internationale register kunnen alle vormen van informele geschilbeslechting worden ingezet. Een verbreding van mijn aanbod aan mogelijkheden dus. Het sluit aan bij mijn motto: informeel als het kan, formeel als het moet!