Registermediator

Als mediator ben ik aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) als "MfN registermediator" en bij het "ADR International Register". Dat houdt in dat ik heb voldaan aan de opleidingseisen die door deze instituten zijn gesteld en dat ik jaarlijks voldoe aan de eisen die worden gesteld om mijn vakkennis bij te houden en verder te ontwikkelen. Daarnaast wordt elke MfN mediator eenmaal per periode van ca. 3 jaar gereviewd door een peer reviewer, die controleert of aan alle eisen wordt voldaan.
Door deze registratie ben ik gebonden aan de gedragsregels (o.a. de klachtenregeling en het tuchtrecht) en het reglement en maak ik gebruik van de door de MfN c.q. ADR ontwikkelde modellen en documenten.

De gedragsregels en het reglement en de toelichting zijn te benaderen en te lezen via onderstaande links (worden gedownload als pdf).

- gedragsregels - van MfN

- reglement - van MfN

- toelichting op het reglement - van MfN

 

Als u deze per mail toegestuurd of op papier wilt hebben dan kunt u ze ook opvragen via het contactformulier.

Ik ben verder lid van de Vereniging Mediators Overheid (VMO) en aangesloten bij Beleidsbemiddeling Nederland

Bureau "Interventief" is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Flevoland onder nummer 39092445.