Over Interventief

"Interventief" is een samentrekking van twee woorden: Interventie en Inventief. Deze begrippen spelen bij mediation, training, coaching en ook bij advieswerk een belangrijke rol.

Inventiviteit (vindingrijkheid) is belangrijk om tot (creatieve) oplossingen te komen. Vindingrijkheid is van belang om partijen en personen te helpen om verstoorde processen weer op gang te helpen en indien nodig cliënten te helpen opties en oplossingen te vinden op momenten dat de cliënten daar zelf (tijdelijk) niet toe in staat zijn.

Interventie (tussenkomst/ tussenbeide komen) is vooral bij mediation van belang, maar ook bij training en coaching. De mediator treedt op als gespreksleider tijdens de gesprekken en vervult daarmee een actieve rol, waardoor zijn interventies (stellen van vragen, maken van opmerkingen etc.) regelmatig nodig kunnen zijn om gesprekken op gang te helpen of in goede banen te leiden. Bij training en coaching zijn om dezelfde reden interventies nodig om een cursist/cliënt verder te helpen in zijn/haar (denk)proces.

Het bedrijf "Interventief" is in januari 2006 gestart als eenmansbedrijf en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Flevoland. Zo nodig werkt "Interventief" samen met andere zeer ervaren mediators, trainers en coaches. Zie daarvoor de pagina "Samenwerking"
Directeur/eigenaar van "Interventief" is Berry van Elst.