Voor welke conflicten?

Mediation is voor allerlei conflicten in te zetten. Een mediator heeft vaak meerdere “specialismen”, die te maken heeft met zijn of haar persoonlijke- en beroepsachtergrond.
Hoewel inhoudelijke kennis van de aard van een conflict niet echt noodzakelijk is, is het vaak een voordeel als een mediator de belevingswereld waarin een conflict speelt kent en “de taal spreekt”.
U kunt meer over mijn achtergrond lezen onder de “knop” Interventief.

Ik ben na mijn basisopleiding tot mediator nog opgeleid in de volgende specialisatiegebieden: overheid, arbeid/samenwerking en beleidsbemiddeling.

Door mijn loopbaan als gemeentemediator en daarvoor in het beheer van de openbare ruimte bij een gemeentelijke overheid heb ik veel ervaring met conflicten die spelen tussen de overheid en burger, burgers onderling en overheden onderling (gemeenten, waterschappen, provinciaal bestuur). Daarnaast ook met zaken die te maken hebben met ruimtelijke ordening en inrichting van de (openbare) ruimte.

Ervaring in het oplossen van conflicten tussen burgers onderling heb ik ook opgedaan tijdens mijn jarenlange inzet als vrijwilliger bij Buurtbemiddeling Lelystad.

Door de vele zakelijke en persoonlijke contacten met aannemers (o.a. uit de groen- en de civieltechnische branche), adviesbureaus en leveranciers ben ik ook goed op de hoogte van geschillen die in deze “wereld” spelen.

Als leidinggevende met een ruime ervaring kan ik mij goed verplaatsen in allerlei conflicten die in een arbeidssituatie kunnen ontstaan (over arbeidsvoorwaarden, omgangsvormen, ziekteverzuim, conflicten tussen leidinggevende(n) en medewerker(s), ontslag, etc.).

Vanuit mijn vrijetijdsbesteding heb ik veel affiniteit met zaken die te maken met natuur en fauna en kerkelijk (bestuurlijk) werk.

Verder heb ik het vermogen mij snel in te leven in andere situaties, zodat u ook in andere kwesties een beroep op mij kunt doen. Aarzelt u niet mij hierover te benaderen!

Indien ik van mening ben dat ik voor de kwestie waar u me voor benadert niet voldoende geschikt ben, zal ik niet aarzelen om u in contact te brengen met een andere mediator die zeer ervaren is op het benodigde vakgebied.