Wie is Berry van Elst?

Werk en loopbaan:

In 2006 richtte ik mijn bedrijf "Interventief" op. Ik houd me o.a. bezig met mediation, trainen en coachen. Verder ben ik sinds 2012 peer reviewer voor de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Na de opleiding tot mediator volgde ik nog de volgende specialisaties: arbeidsmediation, overheidsmediation en beleidsbemiddeling en de opleiding tot vertrouwenspersoon ongewenst gedrag.

Naast het eigen bedrijf werkte ik bij de gemeentelijke overheid, de laatste 10 jaar voor mijn pensionering (in 2018) als mediator voor de gemeente Lelystad. Bemiddelen tussen één of meer  burgers/ bedrijven/ verenigingen uit de gemeente en de gemeentelijke organisatie. Meestal in het kader van een ingediend bezwaarschrift tegen een gemeentelijk besluit. Vaak binnen het kader van de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of Bouwbesluiten etc. Niet altijd via mediation, maar vaak ook "er gewoon over praten" met de cliënt en een vertegenwoordiger van de gemeente. Zo informeel mogelijk, dat is mijn stijl!

Verder werd ik ook ingezet als klachtenbehandelaar (bv. in het kader van bejegeningsklachten) of als neutrale gespeksleider of adviseur.

Sinds september 2011 ben ik ook werkzaam als vertrouwenspersoon ongewenst gedrag (intimidatie, pesten, discriminatie etc.).

Voor 2008 ben ik ruim 30 jaar werkzaam geweest als leidinggevende in verschillende functies bij twee gemeenten. Functies die te maken hadden met beleid en beheer van gemeentelijk groen of beheer van de openbare ruimte c.q. stadsbeheer. In deze periode heb ik veel ervaring opgedaan in het oplossen van conflicten op allerlei niveaus (zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie), in het coachen van medewerkers/ collega’s en het helpen reïntegreren van medewerkers.

Zie ook, via de "knop", mijn Linked-In profiel

Persoonlijk:
Op 1 mei 1953 werd ik geboren in een aannemersgezin in Scherpenzeel (Gelderse Vallei). Het eigen bedrijf werd me dus eigenlijk “met de paplepel ingegoten”.
Na mijn middelbare- en vakopleiding ben ik in 1989 gaan werken bij de gemeente Renkum.
In de “Renkumse periode” ben ik getrouwd en hebben mijn vrouw en ik twee fijne dochters gekregen. We verhuisden in 1989 naar Lelystad, waar we nog steeds met veel plezier wonen en werken.

In mijn vrije tijd ben ik op diverse terreinen actief.
Ik ben actief als natuurliefhebber en doe mee aan inventarisatie van (broed)vogels, bevers, otters en vleermuizen in Flevoland.
Ook zingen doe ik graag. Al ruim 25 jaar zing ik mee in het oratoriumkoor “Stella Maris” in Lelystad.

Alhoewel mijn “kerkelijke wortels” liggen in de Gereformeerde Bond binnen de Hervormde Kerk ben ik op 16 jarige leeftijd overgegaan naar de Gereformeerde Kerk en nu actief lid van de Protestantse Kerk Nederland. In onze drie woonplaatsen ben ik actief geweest in het kerkelijk bestuurlijk werk.